Available courses


Online interaktivní test ze znalostí semináře "Úvod do pneumatiky".

Test při každém spuštění dynamicky vybírá 15 aktuálních otázek z celkového počtu 50 otázek. Při dalším spuštění třetina jsou stejné otázky, třetina můžou být stejné nebo jiné a třetina jsou jiné otázky. Odpovědi jsou hodnoceny tak, že se vyhodnocují jak správně zatržené odpovědi tak i špatně zatržené odpovědi. Mohou být až 3 odpovědi správně až ze 4 možností. Vždy min jedna odpověď je špatně. Na test máte časový limit 15 minut.

Oznámení stránek


Course categories